Smrča

    Smrča –„Picea abies“

    Smrča ili smreka smatra se za domaću vrstu, ali kao samonikla raste samo na većim nadmorskim visinama. Najviše joj odgovaraju hladnija staništa,vrsta je senke i polusenke, a odgovara joj i vlaga kako u zemljištu tako i u vazduhu. Zbog svoje dekorativnosti, oblika krošnje i boje našla je široku primenu u ozelenjavanju, a posebno u pošumljavanju goleti. Najčešće se gaji kao novogodišnje drvo i raste više od 20 metara.

    Dodajte u korpu!